Home All Posts Servicii

Servicii

Serviciile noastre

 • Daca ai nevoie de traduceri pentru documentele unei societati sau pentru documente personale, certificate de stare civila pentru a obtine resedinta in Italia sau cetatenia italiana, pentru transcrierea actelor tale in Romania, pentru a cere un imprumut sau un credit, noi iti oferim nivelul cel mai inalt de precizie si garantie a confidentialitatii. Daca este cazul, traducerile pot fi legalizate si apostilate cu Apostila de la Haga atat pentru persone fizice cat si pentru societati sau persoane juridice.

TRADUCERI PENTRU PERSOANE FIZICE care, daca este necesar, pot fi legalizate sau apostilate:

 • Traduceri de certificate de stare civila: traducere certificat de nastere, traducere certificat de casatorie, traducere certificat de divort, traducere certificat de deces, traducere certificat de celibat, traducere certificat de cetatenie;
 • traduceri documente personale: traducere carte de identitate, traducere pasaport;
 • traduceri titluri de studiu: traducere diploma de bacalaureat, traducere diploma de licenta, traducere foaie matricola, traducere supliment de diploma, traducere certificat examene universitare, traducere atestate de cursuri de calificare profesionala, traduceri atestate de frecventa scolara;
 • traduceri documente autoturism: traducere carte de circulatie, traducere certificat de proprietate, traducere certificat de asigurare, traducere formular de constatare amiabila de accident;
 • traduceri documente notariale: traducereimputerniciri, traducereprocura speciala, traducere procura generala, traducere declaratie notariala, traducere testament;
 •  traducere dedocumente juridice: traducere decizii judecatoresti, traducere interogatoriu, traducere sentinte, traducere cazier judiciar, traducere cazier fiscal;
 • traducere documente medicale: traducere certificate medicale, traducere bilet de externare, traducere de scrisoare medicala, traducere diagnostic;
 • traducere documente fiscale: traducere adeverinta de venit CUD, traducere certificate INPS, traducere fluturas de salariu, traducere contracte, traducere facturi, traducere bunuri, traducere model 730, traducere model UNICO;

TRADUCERI LEGALIZATE SI APOSTILATEPENTRU SOCIETATI SAU PERSOANE JURIDICE:

 • traducere documente societati: certificat societate, proces-verbal de infiintare a societatii, certificat atribuire CUI, certificat de inregistrare la Camera di Comert;
 • traduceri documente fiscale: traducere model CUD, traducere certificate INPS, traducere fluturas de salariu, traducere contracte, traducere facturi, traducere bonuri, traducere model 730, traducere model UNICO;
 • traduceri: cataloage, manuale, dépliant, manuale de instructiuni de utilizare;
 • traducere de documente notariale: procuri speciale, declaratii notariale;